גודל טקסט:
ניגודיות צבעים:
הקראה קולית:

פורום האופניים בית שמש יואב יהודה

מורי דרך

 

שותפות 2000 של בית-שמש ומטה יהודה קשורה לקהילת דרא"פ וקהילת וושינגטון, ארה"ב. מועדון אופניים רוכבי שמשון הגיש בקשה לתמיכת שותפות 2000 בפרויקט לקידום תשתיות ותיירות אופניים באזורינו. הפרויקט הוקצב לארבע שנים (2005-2008) כשהוחלט לבצעו בשיתוף פעולה עם כל הגורמים האפשריים בנושא. שותפים לפורום זה איגוד האופניים, עיריית בית-שמש, מועצה אזורית מטה יהודה, קק"ל, רט"ג, רוכבים מהאזור, עמותת תיירות יואב-יהודה, גופים מסחריים (מתחום האופניים), בדצמבר 2007 קיימנו את כנס תיירות אופניים ה-1 בנווה אילן ובדצמבר 2008 קיימנו יום עיון בנושא תיירות אופניים במלון צובה.

שנה זו, היא השנה הרביעית לפרויקט ואנו עושים מאמצים לאיגום משאבים ממקורות נוספים לקידום תשתיות אופניים באזור והפרויקט זכה בפרס הצטיינות ארצי בכנס בינ"ל של שותפות 2000 בכפר המכבייה (נובמבר 2008).

תכנית אב לתשתיות אופניים: הפרויקט המרכזי של פורום האופניים היה כתיבת תכנית אב לתשתיות אופניים באזור בית-שמש ומטה יהודה. התכנית הוגשה לגורמים רלוונטיים לצורך קידום נושא התשתיות. קק"ל הודיע שהיא מאמצת את התכנית ותפעל ליישומה בתחום האחריות שלה (רוב תשתיות האופניים נמצאות ביערות קק"ל).

תחרויות אזוריות: החל משנת 2005 המועדון יוזם ומפיק באזור שתי תחרויות אופניים שנתיות: טור דה בית שמש (כביש) ומרתון סובב יהודה (שטח) השנה השתתפו לראשונה ילדים/נערים ובוגרים של המועדון (נרשמנו כקבוצה תחרותית באיגוד האופניים) והמתחרים של המועדון (יוצאי אתיופיה, בני מיעוטים ותושבי העיר והאזור) עלו לפודיום לקבלת מדליות וגביעים.

השתלמויות בחו"ל: הפורום רואה חשיבות רבה ברכישת ידע בתחום האופניים ע"י חבריו ופרסום פעילותינו ברחבי העולם, ועל כן אנו מעודדים יציאה לכנסים ללמוד מצד אחד ולפרסם אותנו מצד שני. אנו מאמינים ש"לא צריך להמציא את הגלגל", והידע הנרכש עוזר לנו לפתח תשתיות בצורה נכונה. בעולם ישנם דוגמאות חיוביות יותר או פחות מהן ניתן ללמוד וליישם אצלנו.

 
תקנון פורום אופניים ותיירות – בית שמש הרי ויואב יהודה

מטרות הפורום

חיזוק וקידום הקשר בין מועדוני אופניים בארץ ובעולם, לרבות שיתוף במידע וקשירת קשרים שיסייעו בהעלאת מודעות ספורט האופניים לסוגיו .
ארגון פעילות מקצועית ( לרבות ,הרצאות,סיורים, ימי עיון, תחרויות ספורט מקצועיות ועממיות )
קידום תכנית אב לשבילי אופניים אצל הרשויות המתאימות .
השגת תקציבים למימון הפעילויות שלעיל .

ההנהלה תורכב מן הגופים המוצגים בטבלה הר"מ .

הגופים
נציגי אופניים מהאזור
א.   עיריית בית שמש
א.   נציג רוכבי בית שמש
ב.   מועצה אזורית מטה יהודה
ב.   נציגת רוכבי בית שמש
ג.    רשות הטבע והגנים
ג.   נציג רוכבי הרי ושפלת יהודה
ד.   קרן קיימת לישראל
ד.   נציגת רוכבי הרי יהודה והשפלה
ה.   איגוד האופניים בישראל
ו.   עמותת תיירות יואב ויהודה
ז.   המשרד לאיכות הסביבה
ח.   רוכבי שמשון

ההנהלה ודרכי פעולתה

לכל גוף בוועד המנהל יהיה נציג אחד בלבד ולכל נציג יהיה קול אחד
החלטות וועד המנהל יתקבלו על דרך של הצבעה גלויה ואישית
הצבעות להצעות על סדר היום תתקבלנה על דרך של רוב קולות
נושא שהובא להצבעה וזכה ברוב קולות מחייב את כל הגופים בפורום
נושאים שהובאו להצבעה וזכו לרוב קולות יועברו לטיפול בועדות משנה
הועד המנהל רשאי להזמין אנשים או גופים אחרים אשר מעוניינים לקחת חלק ,באופן עקיף , לשמוע ולהשמיע בעשיית הפורום להלן, מליאת הפורום .
הנהלת הפורום תיפגש אחת לחודש וחצי/חודשיים לקידום מטרות הפורום.

מליאת הפורום

מליאת הפורום תכלול גופים ואנשים נוספים אשר יש להם עניין בקידום נושא האופניים
המליאה רשאית להעלות נושאים לדיון אך ההצבעה תעשה על ידי חברי ההנהלה
במליאה לא תיפולנה החלטות , כל הנושאים יובאו להצבעה במסגרת הוועד המנהל

 
 


 

 


עוד באיזור

צימר \"נוף גפנים\" + יקב מטלר

, 0.0 ק"מ

סיכום כנס תיירות אופניים ה- 5

מורי דרך, 0.0 ק"מ

רוכבי שמשון

מורי דרך, 0.0 ק"מ

באופניים על דרך המים בהר

מורי דרך, 0.0 ק"מ

מסלול אופניים – שביל עדולם

מורי דרך, 0.0 ק"מ

מסלול אופניים – יער חרובית

מורי דרך, 0.0 ק"מ

מסלול אופניים - פארק קנדה

מורי דרך, 0.0 ק"מ

מסלול אופניים – עין לופית ותל צפית

מורי דרך, 0.0 ק"מ

מוסיקה

, 0.0 ק"מ

קרן קימת לישראל

אטרקציות, 0.0 ק"מ