גודל טקסט:
ניגודיות צבעים:
הקראה קולית:

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים, המועצה האזורית מטה יהודה מקדמת ומפתחת פעילות תיירות חקלאית, מלווה את היזמים, היישובים והחקלאים, תוך קידום נושאים חקלאיים ומפעילה קורסים והכשרה מקצועית לפיתוח וקידום היזמים.

לאורך השנה אנו מקיימים מגוון פסטיבלים ואירועים: פסטיבל האוכל, פסטיבל היין, פסטיבל הבירה, הפנינג איכות סביבה, אירועי תיירות בחגים, אומנים מארחים, מרוצי אופניים, צעדות עממיות ועוד.

אישורה של תוכנית האב לתיירות מאפשר לנו להוביל מדיניות תכנון אשר על פי עקרונותיה מאושרות תוכניות מפורטות לשימושים תיירותיים בזיקה חקלאית במרחב מטה יהודה.

תכנית האב פותחת בפני התושבים אפשרויות רבות לפרנסה חלופית ומעודדת את פעילותם של עשרות יקבים, מבשלות בירה, בתי בד, צימרים, עסקי הסעדה, אומנות, מחלבות ומכוני ספא ברחבי המועצה.

אנו שואפים ופועלים למיצוב מרחב מטה יהודה על מפת התיירות של ישראל כריאה ירוקה ומוקד תיירות נופש ופנאי.

שלכם,

משה דדון

ראש המועצה